Club van 25 - TCWW

Ga naar de inhoud
Club van 25
Wat is de club van 25?
De club van 25 bestaat uit leden/vrienden van onze tennisclub die jaarlijks € 25,= doneren.
De gelden komen in een apart potje en wordt besteed ten gunste van de vereniging.
De besteding van het geld gebeurt in overleg tussen een afvaardiging van de club van 25 en
het bestuur.
Het doel van de club van 25 is dus het bijeenbrengen van financiële middelen om extra
faciliteiten voor onze tennisclub te realiseren.
Wie kunnen er lid worden van de club van 25?
Deelnemer aan de club van 25 kan iedereen worden (leden & niet-leden) die de leeftijd van
18 jaar of ouder heeft.
Wat betekent het om lid te zijn van de club van 25?
Je steunt Tennisclub Wieringerwaard;
Je krijgt een vermelding op het “club van 25 bord” in de kantine en indien gewenst, een
vermelding op de website van TCWW;
Je wordt uitgenodigd voor de “club van 25 avond” om mee te praten over mogelijke
besteding, die voorgelegd wordt aan het bestuur;
Je ontvangt natuurlijk eeuwige roem!
Hoe word ik lid van de club van 25?
Men wordt lid van de club van 25 door het inschrijfformulier in te vullen die je kunt
opvragen bij de penningmeester Susan Hoogschagen via: penningmeester@tcww.nl
Vervolgens ontvang je een nota voor het te doneren bedrag van € 25,=.
Hoe loopt het lidmaatschap van de club van 25?
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.
Een lidmaatschap kan beëindigd worden voor
1 januari van het volgende kalenderjaar. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk te
geschieden bij de penningmeester van de vereniging.
Indien een lidmaatschap niet wordt opgezegd voor 1 januari wordt het lidmaatschap van de
club van 25 automatisch verlengd met één jaar.
Hoe worden de leden van de club van 25 geinformeerd?
De leden van de club van 25 worden via de
e-mail op de hoogte gehouden van de gang van zaken. Diegene die geen e-mail heeft zal
schriftelijk worden geïnformeerd.
Bij wie kan ik terecht met vragen over de club van 25?
Indien je vragen hebt over de club van 25 kan je terecht bij Susan Hoogschagen, via
© TCWW 2024
TC Wieringerwaard

Kievitlaan 22
1766 KL Wieringerwaard
Tel: 06-39725854
info@tcwieringerwaard.nl
Terug naar de inhoud