TCWW - Home
TCWW - Bestuur
TCWW - Commissies
TCWW - Club van 25

TCWW - Stratentoernooi

TCWW - Lid worden

TCWW - Sponsors

TCWW - Contact© 2021 TCWW

Wat is de club van 25?


De club van 25 bestaat uit leden/vrienden van onze tennisclub die ieder jaarlijks 25 euro beschikbaar stellen.

Deze gelden zullen op een aparte rekening worden overgemaakt, die ten name staat van T.C.W.W. Dit geld blijft dus apart staan.

De gelden zullen worden besteed ten gunste van de vereniging.

De besteding van het geld gebeurt in overleg tussen een afvaardiging van de club van 25 en het bestuur.


Het doel van de club van 25 is dus het bijeenbrengen van financiële middelen om extra faciliteiten voor onze tennisclub te realiseren. Denk hierbij aan: een overkapping op het terras,  verbouwing van de kantine, opbergruimte buitenmeubilair etc. Op de zeer korte termijn wil de vereniging de vervanging van koel- en vrieskasten en overige keuken apparatuur realiseren. Hiervoor is ongeveer 1.500,00 -2000,00 euro benodigd.


Wie kunnen lid worden van de club van 25?


Deelnemer aan de club van 25 kan iedereen worden die de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft.


Wat betekent het om lid te zijn van de club van 25?


u steunt Tennisclub Wieringerwaard;

u krijgt een vermelding op het “club van 25 bord” in de kantine;

u wordt uitgenodigd voor de “club van 25 avond” om mee te praten over mogelijke besteding, die voorgelegd wordt aan het    bestuur;

u ontvangt natuurlijk eeuwige roem!!!


Hoe word ik lid van de club van 25?


Men wordt lid van de club van 25 door het inschrijfformulier in te vullen en dit ondertekend te mailen of in te leveren bij Miranda van Zoolingen, Zwaluwenlaan 19 te Wieringerwaard.


Het inschrijfformulier kan hier gedownload worden.


Vervolgens maakt men 25 euro over op rekeningnummer 3158.79.971 (Rabobank) t.n.v. tennisclub Wieringerwaard o.v.v. club van 25.


Zodra het geld op de rekening staat is men lid van de club van 25.


Hoe loopt het lidmaatschap van de club van 25?


Het lidmaatschap loopt vanaf 1 januari t/m 31 december.


Een lidmaatschap kan beëindigd worden voor 1 januari van het volgende kalenderjaar. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk te geschieden bij de penningmeester van de vereniging.


Indien een lidmaatschap niet wordt opgezegd voor 1 januari wordt het lidmaatschap van de club van 25 automatisch verlengd met één jaar.


Hoe worden de leden van de club van 25 geïnformeerd?


De leden van de club van 25 worden via de e-mail en/of de website (nieuwsbrief) op de hoogte gehouden van de gang van zaken.

Diegene die geen e-mail heeft zal schriftelijk worden gëinformeerd.


Bij wie kan ik terecht met vragen over de club van 25?


Indien u vragen heeft over de club van 25 kunt u terecht bij Gerdie Glas of Miranda van Zoolingen.