TCWW
TCWW
TCWW
TCWW


TCWWTCWW

Lid worden

Lid worden

Contributies 2017:


Senioren                                      € 101,00 per jaar

Leden van 18t/m 20 jaar             €  57,00 per jaar

Jeugdleden                                  € 122,00 per jaar (inclusief 15 lessen van uit het jeugdplan)


Ouderlidmaatschap                        € 36,00 per jaar             


NB.: Door het jeugdplan worden de tennis lessen voor de jeugdleden met € 65,00 per lid gesubsidieerd. Deze subsidie wordt bijeen gebracht door diverse acties welke door de jeugdleden zelf worden uitgevoerd. Jeugdleden buiten Wieringerwaard nemen geen deel aan deze acties. Voor jeugdleden buiten Wieringerwaard geldt dan ook een ander contributiebedrag. De contributie wordt dan € 186,00 (inclusief 15 lessen)Inschrijfformulier voor nieuwe ledenReglementen TCWW:


Het huishoudelijk reglement van TCWW


Reglement clubkampioenschappen