TCWW
TCWW
TCWW
TCWW


TCWWTCWW

Lid worden

Lid worden

Contributies 2019:


Senioren                                      € 104,00 per jaar

Leden van 18 t/m 20 jaar             €  60,00 per jaar

Jeugdleden                                  € 126,50 per jaar (inclusief 15 lessen van uit het jeugdplan)


Ouderlidmaatschap                        € 36,00 per jaar             Inschrijfformulier voor nieuwe ledenReglementen TCWW:


Het huishoudelijk reglement van TCWW


Reglement clubkampioenschappen